Pazo de Vilane: el resurgir de los pazos gallegos como estructuras de dinamización rural (II)

La licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago, máster en Gestión del Patrimonio Cultural y especialista en la puesta en valor del patrimonio rural de Galicia, Sandra González Sousa, nos relata un interesante trabajo sobre el resurgir de los pazos gallegos como estructuras de dinamización rural y en concreto, analiza la experiencia de Pazo de Vilane.

La conferencia la realizó en gallego dentro de las actividades que fueron programadas por Pazo de Viane con motivo del pop-up store organizado por el Mercado de la Cosecha, en A Coruña.

Hoy compartimos la segunda parte de su exposición:

“Máis alén da súa produción, Pazo de Vilane, posúe unha filosofía digna de ser coñecida e difundida que está baseada en cinco premisas principais. Estas son:

  • a recuperación do patrimonio histórico a través da propia recuperación do pazo familiar do século XVII ao que lograron devolverlle a súa función orixinal,
  • o desenrolo sostible da comarca aproveitando aqueles recursos endóxenos xerados polo propio medio e polos seus animais para crear diferentes e novidosos produtos,
  • a integración social tanto da xente que habita no entorno rural que os rodea como das comunidades de inmigrantes de Antas de Ulla e Vilane,
  • o coidado do entorno rural que os rodea non utilizando produtos químicos e/ou fertilizantes nos campos do seu arredor e apostando por un xeito de produción e cultivo ecolóxico e por último, a dinamización do entorno rural no que se atopan a través dunha explotación agrícola que xera postos emprego no medio rural, reinviste nel e mantén activa unha aldea como Vilane.

Pazo de Vilane demostra que é posible emprender no rural creando un proxecto sostible e respeutoso co medio ambiente, demostra que o rural está cheo de posibilidades e oportunidades para o presente e para o futuro, demostra que un territorio tan noso está cheo de vida e merece ser dinamizado”.