RESPONSABILIDADE E GARANTÍA DE PAZO DE VILANE

CONTIDOS

Pazo de Vilane obtivo a información e os materiais incluídos na Web de fontes consideradas como fiables, pero, aínda que se tomaron medidas razoables para asegurarse de que a Información contida sexa correcta, Pazo de Vilane non garante que sexa exacta, completa, ou actualizada e, consecuentemente, non debe confiarse nela coma se fóseo. Pazo de Vilane declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na Información contida nas páxinas desta Web.

Pazo de Vilane resérvase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido da Web, os vínculos ou a información obtida a través dela, sen necesidade de previo aviso.

En ningún caso, Pazo de Vilane, os seus administradores, empregados e persoal autorizado serán responsables de calquera tipo de prexuízo, perdas, reclamaciones ou gastos de ningún tipo, tanto si proceden coma se non do uso a Web, da Información adquirida ou accedida por ou a través desta, de virus informáticos, de fallos operativos ou de interrupcións no servizo ou transmisión, ou fallos na liña; o uso da Web, tanto por conexión directa como por vínculo ou outro medio, constitúe un aviso a calquera usuario de que estas posibilidades poden ocorrer.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través da Web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos de Pazo de Vilane ou de terceiros.

Pazo de Vilane non se fai responsable das webs non propias ás que se pode acceder mediante vínculos (“links”) ou de calquera contido posto a disposición por terceiros. Calquera uso dun vínculo ou acceso a unha web non propia é realizado por vontade e risco exclusivo do usuario. Pazo de Vilane non recomenda nin garante ningunha información obtida por ou a través dun vínculo, nin se responsabiliza de ningunha perda, reclamación ou prexuízo derivado do uso ou mal uso dun vínculo, ou da información obtida a través del, incluíndo outros vínculos ou webs, da interrupción no servizo ou no acceso, ou do intento de usar ou usar mal un vínculo, tanto ao acceder á Web, como ao acceder á información doutras webs desde a Web.

Nalgunhas ocasións, esta Web utiliza Cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante a análise dos seus hábitos de navegación.

As cookies son ficheros que se almacenan no ordenador do usuario que navega a través de Internet e que, en particular, contén un número que permite identificar unívocamente o ordenador do usuario, aínda que este cambie de localización ou de dirección IP.

O sitio web é accesible sen necesidade de que as cookies estean activadas, aínda que, a súa desactivación pode impedir o correcto funcionamento do mesmo.

Si vostede navega pola páxina web, entendemos que acepta o seu uso.

 

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta Web é propiedade de Pazo de Vilane. Os dereitos de Propiedade Intelectual e dereitos de explotación e reprodución desta Web, das súas páxinas, pantallas, a información que conteñen, a súa aparencia e deseño, así como os vínculos (“hiperlinks”) que se establezan desde ela a outras páxinas web de calquera sociedade pertencente a Pazo de Vilane son propiedade exclusiva deste salvo que se especifique outra cousa. Todas as denominaciones, deseños e/ou logotipos que compoñen esta páxina son marcas debidamente rexistradas. Calquera uso indebido das mesmas por persoa diferente do seu lexítimo titular poderá ser perseguido de conformidad coa lexislación vigente. Os dereitos de propiedade intelectual e marcas de terceiros están destacados convenientemente e deben ser respectados por todo aquel que acceda á Web. Só para uso persoal e privado permítese descargar os contidos, copiar ou imprimir calquera páxina desta Web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar ou suprimir a información, contido ou advertencias desta Web sen a previa autorización escrita de Pazo de Vilane.

LEXISLACIÓN APLICABLE

As presentes condicións xerais rexeranse pola lexislación española.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

  1. Pazo de Vilane deseñou unha política de privacidad, establecendo os medios e procedementos necesarios para levala a cabo.

De acordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (O 15/1999 de 13 de decembro), enténdese por datos persoais “calquera información concernente a persoas físicas identificadas ou identificables”.

Os únicos datos persoais aos que Pazo de Vilane terá acceso serán aqueles que o usuario facilite voluntariamente. Neste sentido é preciso que o usuario coñeza que para a alta e rexistro nalgúns produtos/servizos ofrecidos a través da Web, solicitaránselle datos de carácter persoal. Nos casos e respecto dos datos nos que así se indique expresamente ao usuario/cliente, si non facilita os mesmos, non poderá acceder nin utilizar os referidos servizos e contidos. A modo de exemplo, pódenselle solicitar datos identificativos, e cualesquiera outros que, segundo os casos, requíranse legalmente ou sexan necesarios para facilitar a información solicitada ou para prestar un servizo. Os datos de carácter voluntario solicítanse por Pazo de Vilane coa finalidade que se indica na cláusula de Protección de Datos que se recolle máis adiante.

En cumprimento da normativa vigente, Pazo de Vilane adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido en atención aos datos persoais tratados. Así mesmo está dotado dos mecanismos precisos ao seu alcance para evitar na medida do posible os accesos non autorizados, sustracciones e modificacións ilícitas e a perda dos datos.

No entanto, si vostede publica información persoal en liña que é accesible ao público, é posible que vostede reciba mensaxes non solicitadas doutras persoas e que os seus datos, xa que logo, sexan coñecidos por terceiros.

Por todo o anterior, recoméndaselle a máxima dilixencia nesta materia e a utilización de todas as ferramentas de seguridade que teña ao seu alcance, non responsabilizándose Pazo de Vilane de sustracciones, modificacións ou perdas de datos ilícitas.

O usuario ten recoñecidos pola lei os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, no seu caso, respecto dos seus datos persoais, podendo ejercitar estes dereitos por escrito dirixido á dirección que figura na Cláusula de Protección de Datos que se recolle máis adiante. Da mesma xeito pode revogar en calquera momento a autorización que concedese para o uso ou cesión dos seus datos, sen prexuízo do dereito que asiches a Pazo de Vilane de resolver o contrato de que se trate, cando devanditos datos fosen imprescindible para o bo fin dos mesmos. Tamén poderá modificar os datos que, a través da páxina web, facilite a Pazo de Vilane na forma que se indica nas mesmas.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

O usuario, no caso de ser persoa física, queda informado de que os seus datos persoais, aos que Pazo de Vilane teña acceso como consecuencia de consultas, contratación de produtos e servizos que teñan lugar por calquera medio, ou de procesos informáticos respecto de datos xa rexistrados, incorporaranse ao correspondente fichero de Pazo de Vilane, autorizando a este ao tratamento dos mesmos para a súa utilización en relación co desenvolvimiento deste formulario ou solicitude, o desenvolvemento de accións comerciais, sexan de carácter xeral ou adaptadas ás súas características persoais, para a oferta e contratación co usuario dos produtos e servizos de Pazo de Vilane, perdurando a súa autorización, en relación con este último suposto, incluso unha vez concluída a súa relación con Pazo de Vilane, en tanto non sexa revogada.

No caso de cesiones posteriores a favor doutras sociedades vinculadas a Pazo de Vilane, as partes conveñen que Pazo de Vilane comunicará tales cesiones ao interesado na forma habitual utilizada para informarlle, no seu caso, dos produtos que teña contratados con Pazo de Vilane.

O interesado queda informado de que pode ejercitar os seus dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación, respecto dos seus datos persoais nos términos previstos na Lei, por escrito mediante carta dirixida á seguinte dirección de correo: Lugar de Vilane 31, 27570 Antas de Ulla (Lugo). A entrega dos datos solicitados en relación co presente documento é obligatoria, sendo responsable do fichero Pazo de Vilane, S.L., con domicilio a estes efectos na dirección antes indicada.

Non obstante o anterior e as previsións contidas no precedente apartado, o Titular pode manifestar a súa negativa á comunicación dos seus datos e ao tratamento dos mesmos para fins distintos dos directamente relacionados co mantemento, desenvolvemento ou control da relación contractual, incluíndo tanto que os datos persoais do usuario non sexan obxecto de cesión a sociedades vinculadas a Pazo de Vilane, como que os datos persoais do usuario non sexan utilizados para a oferta e contratación doutros produtos e servizos de Pazo de Vilane.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR